ID:
Source:
Uploader:
Video
Quality Format Size Downloads
Audio
Quality Format Size Downloads
Images
Quality Format Size Downloads
× Error ! Unable to fetch video, Invalid link or Video Doesn't Exist.

- Kỹ năng Quản lý tài chính cá nhân - TS LÊ THẨM DƯƠNG - Bài giảng Kỹ năng mềm hay nhất Lê Thẩm Dương, Money Management, Kiếm tiền và quản lý tiền bạc luôn là thứ mà bất cứ ai cũng phải cần có sự khoa học. Làm bao nhiêu và tiết kiệm bao nhiêu ? có một thực tế hiện nay đặc biệt là ở các bạn trẻ, Họ rất giỏi kiếm tiền nhưng việc Quản lý lượng tiền kiếm được lại đang còn là một khái niệm mơ hồ. Trong bài giảng này Tiến sỹ Lê Thẩm Dương sẽ trình bày về Cách để có thể quản lý tài chính cá nhân hợp lý. Đảm bảo việc chi tiêu và tiết kiệm nhưng không ảnh hưởng đến những thứ khác. Chuyên mục - Bài giảng hay nhất của tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Bài giảng hay nhất của Lê Thẩm Dương - Bài giảng mới nhất của TS Lê Thẩm Dương - Những bài giảng full hay nhất của tiến sĩ Lê Thẩm Dương mới nhất trên kênh VICKO JSC 1. Lê Thẩm Dương - Tư duy đột phát full: https://www.youtube.com/watch?v=SocoJQU7Cxo 2. Lê Thẩm Dương - Quản trị cuộc đời full: https://www.youtube.com/watch?v=yXIVO-cw9M4 3. Lê Thẩm Dương - Vì Sao Tôi Thất Bại full: https://www.youtube.com/watch?v=aKMfiZc0CZA 4. Lê Thẩm Dương - Quản lý tài chính cá nhân full: https://www.youtube.com/watch?v=Rky1Hu8UQ88 - Danh sách phát bài giảng của TS.Lê Thẩm Dương (Gồm các video ngắn 15 phút tập trung vào 1 chủ đề) 1. Lê Thẩm Dương - Kỹ năng giao việc hiệu quả: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKFIXTQb2F6ZdX1M3UzFM-cQY038mZsiF 2. Lê Thẩm Dương - Thẩm định lòng tin: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKFIXTQb2F6ar-EEuibASA9XU6ErRsRQn - Danh sách phát Học Tiếng Anh 1. Phát âm căn bản: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKFIXTQb2F6ZJFbuFCFFPurqJssXcVJBM 2. Các chủ đề trong Tiếng Anh: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKFIXTQb2F6bb9rxHBIYcEPNb3C5-6jPI - Các diễn giả nổi tiếng khác: 1. Tuệ Nghi - Đạp lên thử thách, vươn tới thành công: https://www.youtube.com/watch?v=e80IOHHAKeI 2. Nguyễn Duy Cương: Khai phá khả năng tiềm ẩn của con người: https://www.youtube.com/watch?v=q1lbJSZIhOI 3. Francis Hùng - Định vị bản thân chọn nghề phù hợp: https://www.youtube.com/watch?v=IyuLNFAuB24 4. Phan Quốc Việt - Tâm thế thủ lĩnh: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKFIXTQb2F6Y2xQCXQlqeJyARxaj3ZyXS - Bài giảng Tê Thẩm Dương mới nhất, Lê Thẩm Dương mp3 - Giảng viên: Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Bản quyền video VICKO JSC.

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, quản lý tài chính cá nhân, Bài giảng hay nhất của Lê Thẩm Dương, Bài giảng mới nhất của TS Lê Thẩm Dương, Bài giảng Kỹ năng mềm, Kỹ năng mềm

Related Videos "Kỹ năng Quản lý tài chính cá nhân - TS LÊ THẨM DƯƠNG - Bài giảng Kỹ năng mềm hay nhất"

About

9Converter is a free online video converter and online video downloader that allows users to download songs and videos from over 1,000 websites for free. Using our downloader is very easy. Just enter the link of the video or the page where the video is located, then press the Download button. 9Converter will fetch and display all the available resolutions and download links for that video.

We provide one of the best online video downloaders that is easy and free to use and can be used on any device, whether it be Windows, Mac, Linux, Android, iOS or any other OS. If you're downloading on iOS, you can use a file downloading app to download and save videos to your Camera Roll.'.

Superior conversion quality

9Converter.com is a free online media conversion web application that allows you to convert any video link or file to various formats without the need to install any software on your computer. 9Converter is fully compatible with all modern browsers and has been touted online as the best online video conversion utility as it offers high quality and super fast conversions to many audio ( .mp3 / .aac / .ogg / .wma / .m4a / .flac / .wav ) and video ( .mp4 / .avi / .mpg / .mov / .wmv / .mkv / .m4v / .webm / .flv / .3gp ) formats. A wide range of online video portals are supported, including YouTube, Dailymotion and Vimeo.
Youtube To Mp3 Converter, Youtube Video Downloader, YouTube to MP4 Converter, Soundcloud Downloader, Instagram Photos And Videos Downloader, Download Video From Facebook, PICKVIDEO, YouTube Download